Cjenik usluga

Cjenik stomatoloških usluga

Osnovno

UslugaCijena EUR |
1. Prvi pregled 50,00
2. Kontrolni pregled, edukacija o zubnoj higijeni i zdravlju zuba besplatno
3. Anestezija lokalna 10,00
4. Provodna anestezija 15,00

Preventiva i profilaksa

UslugaCijena EUR
5. Odstranjivanje zubnog kamenca i mekih naslaga 40,00
6. Poliranje zuba 20,00
7. Fluoridacija zuba 15,00
8. Sportska udlaga 125,00
9. Udlaga protiv hrkanja Silensor 330,00
10. Desenzibilizacija zubnih vratova 20,00
11. Pečatni ispun 30,00
12. Pjeskarenje zuba 40,00
13. Tooth Mouse 10,00

Konzervativa

UslugaCijena EUR
14. Direktno prekrivanje pulpe / Indirektno prekrivanje pulpe 20,00
15. Privremeni ispun 5,00
16. Estetski ispun - jednoplošni 50,00
17. Estetski ispun - dvoplošni 60,00
18. Estetski ispun - troplošni 70,00
19. Ispun mliječnog zuba 40,00
20. Estetska nadogradnja kompozitnim kolčićima 80,00
21. Sandwich ispun 80,00

Endodoncija

UslugaCijena EUR
22. Lijek i privremeni ispun 20,00
23. Liječenje zuba s jednim kanalom u jednoj posjeti (s vitalnom extripacijom) 80,00
24. Liječenje zuba s jednim kanalom 80,00
25. Liječenje zuba s dva kanala 110,00
26. Liječenje zuba s tri kanala 160,00
27. Liječenje mliječnog zuba 40,00
28. Punjenje bioaktivnom keramikom (Bioroot) po kanalu 25,00

Estetika

UslugaCijena EUR
29. Kompozitne ljuskice( Uveneer ) 160,00
30. Izbjeljivanje devitaliziranog zuba 80,00
31. Izbjeljivanje svih zuba 340,00
32. Zubni nakit 40,00
33. Visokoestetski ispun tehnikom slojevanja 100,00
34. Hijalironski filer MyFiller 1ml 350,00
34a. Hijalironski filer Juvederm 1ml/Restylane 1ml 450,00

Protetika

UslugaCijena EUR
35. Privremena krunica 25,00
36. Keramička krunica (na metalu) 200,00
37. Keramička krunica (na cirkonu) 330,00
38. Keramička krunica (E-Max, Empress) 330,00
39. Lijevana nadogradnja 80,00
40. Ljuskice - Veneers 330,00
41. Cementiranje stare krunice 20,00
42. Raparatura stare fasete 40,00
43. Raparatura proteze 100,00
44. Totalna proteza - akrilatna 550,00
45. Djelomična proteza s metalnom osovinom (Wironit) 700,00
46. Zglobna veza (po komadu) 160,00
47. Podlaganje proteze 100,00

Kirurgija

UslugaCijena EUR
48. Vađenje mliječnog zuba 30,00
49. Vađenje jednokorijenskog zuba 60,00
50. Vađenje višekorijenskog zuba 70,00
51. Vađenje umnjaka 90,00
52. Incizija i drenaža apscesa 40,00
53. Ugradnja implantata (Nobel/Ankylos) 700,00