Cjenik usluga

Cjenik stomatoloških usluga

Osnovno

UslugaCijena [HRK]
1. Prvi pregled 100,00
2. Kontrolni pregled, edukacija o zubnoj higijeni i zdravlju zuba besplatno
3. Anestezija lokalna 50,00
4. Provodna anestezija 100,00

Preventiva i profilaksa

UslugaCijena [HRK]
5. Odstranjivanje zubnog kamenca i mekih naslaga 300,00
6. Poliranje zuba 150,00
7. Fluoridacija zuba 100,00
8. Sportska udlaga 950,00
9. Udlaga protiv hrkanja Silensor 2500,00
10. Desenzibilizacija zubnih vratova 100,00
11. Pečatni ispun 200,00
12. Pjeskarenje zuba 300,00
13. Tooth Mouse 50,00

Konzervativa

UslugaCijena [HRK]
14. Direktno prekrivanje pulpe / Indirektno prekrivanje pulpe 150,00
15. Privremeni ispun 50,00
16. Estetski ispun - jednoplošni 300,00
17. Estetski ispun - dvoplošni 350,00
18. Estetski ispun - troplošni 400,00
19. Ispun mliječnog zuba 200,00
20. Estetska nadogradnja kompozitnim kolčićima 500,00
21. Sandwich ispun 500,00

Endodoncija

UslugaCijena [HRK]
22. Lijek i privremeni ispun 150,00
23. Liječenje zuba s jednim kanalom u jednoj posjeti (s vitalnom extripacijom) 500,00
24. Liječenje zuba s jednim kanalom 600,00
25. Liječenje zuba s dva kanala 800,00
26. Liječenje zuba s tri kanala 1200,00
27. Liječenje mliječnog zuba 100,00
28. Punjenje bioaktivnom keramikom (Bioroot) po kanalu 200,00

Estetika

UslugaCijena [HRK]
29. Kompozitne ljuskice( Uveneer ) 1000,00
30. Izbjeljivanje devitaliziranog zuba 400,00
31. Izbjeljivanje svih zuba 1800,00
32. Zubni nakit 200,00
33. Visokoestetski ispun tehnikom slojevanja 750,00
34. Hijalironski filer MyFiller 1ml 2200,00
34a. Hijalironski filer Juvederm 1ml/Restylane 1ml 3000,00

Protetika

UslugaCijena [HRK]
35. Privremena krunica 200,00
36. Keramička krunica (na metalu) 1.400,00
37. Keramička krunica (na cirkonu) 2.500,00
38. Keramička krunica (E-Max, Empress) 2.500,00
39. Lijevana nadogradnja 600,00
40. Ljuskice - Veneers 2.500,00
41. Cementiranje stare krunice 100,00
42. Raparatura stare fasete 250,00
43. Raparatura proteze 250,00
44. Totalna proteza - akrilatna 3.000,00
45. Djelomična proteza s metalnom osovinom (Wironit) 4.500,00
46. Zglobna veza (po komadu) 1.200,00
47. Podlaganje proteze 500,00

Kirurgija

UslugaCijena [HRK]
48. Vađenje mliječnog zuba 100,00
49. Vađenje jednokorijenskog zuba 250,00
50. Vađenje višekorijenskog zuba 350,00
51. Vađenje umnjaka 450,00
52. Incizija i drenaža apscesa 200,00
53. Ugradnja implantata (Nobel/Ankylos) 5000,00